هاست لینوکس ایران (cPanel)

IRCLP1
 • 50 مگابایت فضای هارد دیسک
 • 500 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 0 دامنه اضافه
 • 1 دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 اکانت ایمیل
IRCLP2
 • 100 مگابایت فضای هارد دیسک
 • 1 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 0 دامنه اضافه
 • 3 دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 اکانت ایمیل
IRCLP3
 • 300 مگابایت فضای هارد دیسک
 • 3 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 0 دامنه اضافه
 • 5 دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • 8 اکانت ایمیل
IRCLP4
 • 500 مگابایت فضای هارد دیسک
 • 5 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 دامنه اضافه
 • 8 دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • 10 اکانت ایمیل