هاست لینوکس آلمان (cPanel)

MKH-LP1
 • 50 مگابایت فضای هارد دیسک
 • 3 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 0 دامنه اضافه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
MKH-LP2
 • 100 مگابایت فضای هارد دیسک
 • 5 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 دامنه اضافه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
MKH-LP3
 • 250 مگابایت فضای هارد دیسک
 • 7 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 دامنه اضافه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
MKH-LP4
 • 500 مگابایت فضای هارد دیسک
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 3 دامنه اضافه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
MKH-LP5
 • 1 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • 15 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 4 دامنه اضافه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
MKH-LP6
 • 2 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • 25 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 6 دامنه اضافه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • دامنه ir رایگان
MKH-LP7
 • 5 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • 60 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 10 دامنه اضافه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • دامنه ir رایگان