تغییر شناسه های آشنا در nic.ir

برای ثبت دامنه ملی نیاز هست که قبل از سفارش ثبت دامنه در سایت شرکت مورد نظرتان، ابتدا در سایت www.nic.ir عضو شده و یک حساب کاربری برای خود ایجاد نمایید. بعد از طی مراحل عضویت یک شناسه به شما تعلق خواهد گرفت که دارای فرمتی مانند da699-irnic خواهد بود که اصطلاحا NIC Handle نامیده می شود.
پس از طی مرحله فوق و زمانی که در سایتی درخواست ثبت و یا تمدید را می دهید برای آنکه آن شرکت بتواند عملیات پرداخت وجه به سایت nic و همچنین ثبت و یا انتقال را انجام دهد می بایست روی آن دامنه شناخته شده باشد و در واقع اجازه دسترسی های لازم به وی به عنوان نماینده داده شده باشد.
این اجازه را تنها شما که درخواست ثبت داده ایید می توانید به ثبت کننده بدهید و اینکار از طریق تغییر در پارامترهای مشخصه های آشنا در پنل کاربریتان در سایت nic انجام می شود. هنگامی که وارد بخش کاربری خود در سایت nic می شوید تصویر زیر نشان داده خواهد شد:
 مرحله اول

حال از ستون سمت راست می بایست گزینه "مشخصه های آشنا" را انتخاب نمایید.
بعد از طی مراحل بالا و ورود به صفحه جدید اطلاعاتی را مشاهده می کنید. اطلاعات و منوهایی از قبیل اطلاعات کلی حساب کاربری شما، آدرس شما، رابط های مجاز حساب کاربری شما، فهرست شناسه های آشنا و گزارش های ورود به حساب کاربریتان. ما در اینجا از ستون سمت راست و یا از طریق دکمه وسط صفحه، مدیریت رابط های مجاز را انتخاب می کنیم. همانند آنچه در شکل زیر نشان داده شده است:

مرحله دوم 
بعد از ورود به این صفحه و در قسمتی که در شکل زیر نشان داده شده است می توانید در پارامترهای صاحب امتیاز، رابط اداری، رابط فنی و رابط مالی تغییرات مورد نظر را اعمال نمایید.
 مرحله سوم

نکته1:
همواره صاحب امتیاز را خودتان قرار دهید.
نکته2: برای ثبت و انتقال دامنه می بایست در ابتدا و تا طی مراحل کامل، رابط های فنی، اداری و مالی را همه یا خودم و نمایندگان قرار دهید و بعد از انجام و تکمیل امور مربوطه می توانید آنها را تغییر دهید.

پشتیبانی دیتاارقام
  • 7 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

تغییر DNS های دامنه های ir

در این آموزش قصد داریم آموزش تغییر DNS را در سایت www.nic.ir آموزش دهیم. برای این کار، شما باید...