پیرو اعلام مرکز ثبت دامنه‌های ملی (nic.ir)، از ابتدای خرداد ماه سال جاری، هزینه ثبت دامنه‌های ir افزایش خواهند یافت.

چنانچه قصد ثبت دامنه جدید یا تمدید دامنه های قبلی خود را دارید، می توانید تا 31 اردیبهشت ماه، با قیمت های فعلی اقدام نمایید.

 

 

واحد پشتیبانی مشتریان دیتاارقام

 Sunday, May 16, 2021

« برگشت