باسلام خدمت مشترکین گرامی
در خصوص دامنه‌های بین المللی و مسایل مربوطه، با توجه به بررسی های انجام شده و انتخاب رجیسترار جدید، به منظور انتقال دامنه های خود می توانید به روش ذیل اقدام بفرمایید:
1- انتقال دامنه مشمول پرداخت هزینه می باشد (هر دامنه ای که به رجیسترار جدید منتقل خواهد شد به مدت یکسال تمدید میگردد).
2- دامنه هایی که منقضی شده اند اما همچنان قابل تمدید هستند نیز قابلیت انتقال به رجیسترار جدید را خواهند داشت.

برای انتقال دامنه، آندسته از مشترکینی که برای تمدید دامنه هایشان فاکتور ایجاد شده است لازم است تا قبل از پرداخت مبلغ فاکتور تمدید، با ارسال تیکت به بخش مربوطه از صحت مبلغ اطمینان حاصل نمایند. بعد از تأیید همکاران بر روی تیکت ارسالی و پرداخت هزینه، مراحل انتقال دامنه به رجیسترار جدید توسط همکاران پشتیبانی انجام خواهد شد.

مشترکینی که دامنه هایشان همچنان مهلت داشته و یا اخیرا تمدید کرده اند نیز می توانند حسب صلاحدید خودشان درخواست انتقال دامنه هایشان را طی تیکت به بخش مربوطه ارسال نمایند و بعد از تأیید، انتقال دامنه ها انجام خواهد شد.

این مطلب بروزرسانی خواهد شد.


باتشکر
دیتاارقام


Thursday, September 21, 2017

« برگشت